top
Strona główna » O nas » Ochrona Danych Osobowych

KSOS Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa
"Lubogoszcz"
34-734 Kasinka Mała
Nr konta:
93 102028920000560205910734
tel. 18 33 13 001
fax. 18 33 38 093
e-mail: lubogoszcz@ksos.pl

kontakt z nami | zobacz na mapieOchrona Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest:
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z siedziba: Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6
Inspektora Ochrony Danych, kontakt – iod@ksos.pl
2. Dane osobowe pozyskiwane są przez KSOS w celu:
a) Realizacji zadań ustawowych, określonych w prawie oświatowym.
b) Zapewnienia realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i sportowych w placówce.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Prawo Oświatowe wraz z powiązanymi innymi ustawami i Rozporządzeniami w związku z art. 6. 1 lit. c oraz lit. d RODO.
To znaczy; Wypełnienia obowiązku prawnego oraz zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. W sytuacji przetwarzania danych nieobjętych katalogiem danych określonym w polskim porządku prawnym np. wizerunek, dane będą przetwarzane na podstawie Państwa indywidualnej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a. RODO.
Informujemy, że maja Państwo prawo:
a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawienia,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ( dot. pkt. 4)
c) w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z własną szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych w odniesieniu do punkt 2.
d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
e) Odbiorcą danych osobowych są:
- podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
- podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia.
f) Podanie danych osobowych:
- jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w odniesieniu do celów - pkt. 2
- ma charakter dobrowolny w odniesieniu do pkt. 4.
h) Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Państwa danych osobowych.

Ponadto informujemy, że szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych znajdują się na stronie www.ksos.pl w zakładce O nas, dalej ochrona danych osobowych.Copyright Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 2010

Ważne! Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X  Zamknij komunikat