Program Edukacyjny „W górach bezpiecznie”/ Be safety in mountains

slider-11
Program Edukacyjny „W górach bezpiecznie”/ Be safety in mountains

Grupa podhalańska GOPR od kilkunastu lat prowadzi szereg programów i szkoleń profilaktycznych dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Oprócz najbardziej popularnego programu „W górach Bezpiecznie” zajęcia prowadzone są w innych forach programowych w zależności od wieku, doświadczania i liczebności grupy, także indywidualnie dobierana jest tematyka i lokalizacja zajęć.

Program „W górach bezpiecznie” to całodzienny program szkoleniowo-dydaktycznych prowadzonych przez ratowników GOPR skierowanych do zorganizowanych grup z całej Polski mający na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego wędrowania po górach oraz zapoznania z pracą ratowników górskich. Dodatkowym celem jest propagowanie wśród młodych ludzi turystyki górskiej oraz aktywnego wypoczynku. Program prowadzony od wiosny do jesieni składa się  z 3 części.

Część I Zajęcia teoretyczne

To pierwsza część szkolenia. Zajęcia odbywają się w Stacji Centralnej GP GOPR- Centrum Koordynacji Ratownictwa/ Baza Szkoleniowo-Dydaktyczna „Lubogoszcz”. W czasie prelekcji młodzież poznaje zasady bezpiecznego wędrowania po górach, zagrożenia, które występują w terenie górskim, sposoby zachowania w sytuacjach ekstremalnych (burza, załamanie pogody), uczy się postępowania w razie wypadku, propagowane jest także numery ratunkowe w górach 985, 601 100 300 oraz Aplikacja Ratunek, inne aplikacje zawieszające bezpieczeństwo, np. pogodowe. Poruszana jest także tematyka niezbędnego wyposażenia turysty (zawartość plecaka, obuwie, ubiór itp.), podstawy wykorzystania mapy i elementy nawigacji w terenie. W zajęciach wykorzystywane są prezentacje multimedialne oraz materiały foto-video.
W czasie spotkania dzieci i młodzież mają okazję do zadawania pytań, na które staramy się wyczerpująco udzielić odpowiedzi.

Część II Zajęcia praktyczne

Drugi element programu odbywający się przy Budynku GOPR/Na terenie Bazy Szkoleniowo-Dydaktycznej „Lubogoszcz”. Młodzież podzielona na grupy bierze udział w zajęciach terenowych w formie stacji edukacyjnych. Uczestnicy biorą udział w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy, ratownicy prezentują sprzęt oraz środki transportu wykorzystywane w ich pracy, uczestnicy także wcielają się w role ratowników i próbują udzielić pomocy oraz przetransportować np. w noszach wybraną osobę. Uczestnicy mają okazję spróbować swoich sił we wspinaczce, na dedykowanej do tego sztucznej ściance wspinaczkowej, a także poznać podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wspinania. Dla starszych grup także nauczanie węzłów używanych podczas wspinaczki, sposobów asekuracji i budowy stanowisk wspinaczkowych.

 

Część III Zajęcia terenowe

Trzecia część spotkania to wyjście w góry wraz z ratownikami. Grupa wyrusza z Rabki  (Stacji GOPR) i szlakiem czerwonym udaje się na Maciejową do bacówki PTTK lub szczyt Lubogoszczy w Beskidzie Wyspowym bądź Szczebla. Uczestnicy mogą w praktyce wykorzystać umiejętności nabyte w czasie zajęć teoretycznych.

Program jest bardzo popularny wśród szkół oraz grup wypoczywających na terenie województwa małopolskiego. Wiadomości i umiejętności praktyczne nabyte przez dzieci w czasie trwania Programu „W górach bezpiecznie” są bardzo ważne i z pewnością będą miały wpływ na poprawę bezpieczeństwa w górach oraz świadomości turystów.