Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów, z siedzibą al. Powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków w Krakowie.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usług świadczonych przez naszą placówkę m.in. realizacja programu zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestników.
 3. Informujemy, że:

 

 • Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody to mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
  w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Państwa dane będą przetwarzane do chwili realizacji celu, a następnie przechowywane w składnicy akt KSOS przez okres 5 lat
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
 • Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości świadczenia przez naszą jednostkę usług.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa,
  a w szczególnych przypadkach – na podstawie Państwa zgody, w związku z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
 • w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Do pobrania:

Adobe Acrobat - wielkość pliku: 195 KB
Adobe Acrobat - wielkość pliku: 200 KB
Adobe Acrobat - wielkość pliku: 35 KB
Adobe Acrobat - wielkość pliku: 546 KB