Baza Szkoleniowo – Wypoczynkowa „Lubogoszcz” w Kasince Małej

Rezerwacja
Rezerwacji należy dokonywać drogą telefoniczną lub e-mailową.
Rezerwacja pobytu
Pon-Pt: 7.00-15.00

Rezerwacje grupowe

Rezerwacje indywidualne

Wymaganymi dokumentami do celów meldunkowych i naliczania odpłatności są:

  • dla dzieci i młodzieży szkolnej przebywającej na zielonych szkołach, wycieczkach szkolnych: lista uczestników oraz ksero karty wycieczki (potwierdzone przez Dyrektora szkoły),
  • dla zorganizowanych grup studenckich: lista uczestników (opieczętowana),
  • dla pozostałych grup korzystających ze zorganizowanego pobytu: lista uczestników,
  • dla osób indywidualnych: dokument potwierdzający tożsamość.

Bank PKO BP nr 41 1020 2892 0000 5602 0591 0700