www-onas

Początki obecnego dużego zespołu obiektów szkoleniowo-wypoczynkowych Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportu sięgają lat dwudziestych.
Wiosną 1923 roku przybyła na Lubogoszcz grupa Polaków i Amerykanów z popularnej w latach międzywojennych (szczególnie w Krakowie) organizacji YMCA (Young Men’s Christian Association – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej), aby tutaj szukać odpowiedniej lokalizacji pod stały obóz młodzieżowy. Szczególną uwagę zwróciła urokliwa polana na zachodnim stoku Lubogoszczy, tuż koło tajemniczego jeziorka nazywanego przez miejscowych „Żabim Okiem”.

Doskonałe do wypoczynku miejsce, dodatkowo z możliwością kąpieli oraz nadającą się pod namioty dużą polaną sprawiło, że jeszcze w 1924 roku na wysokości około 600 metrów npm. rozbiły tu liczne namioty grupy młodzieżowe z Krakowa, Warszawy i Łodzi.
Kolejny rok zaznaczył się budową dziesięciu chatek, domku kierownika, przygotowania jadalni ze świetlicą oraz zniwelowania terenu pod boisko sportowe.
Kiedy w 1931 roku na skutek suszy „Żabie Oko” zniknęło szybko postarano się o basen pływacki o wymiarach 8×25 metrów, do chwili obecnej jeden z najwyżej położonych w polskich górach.

W latach 1926-1939 oraz 1945-1949 niezliczoną ilość młodzieżowych obozów zorganizowała i poprowadziła Krakowska YMCA. A były to zgrupowania niezwykłe, dla młodzieży robotniczej, inteligenckiej a nawet dla chłopców „z ulicy” – przede wszystkim udało się wykształcić na Lubogoszczy szereg obozowych tradycji a głównie każdorazowego zostawiania po sobie trwałych pamiątek w formie obozowych prac (jak np. żywopłoty, fragmenty chodników, schody do basenu czy pomoc miejscowym rolnikom).
Takie właśnie inicjatywy były szczególnie bliskie programowym założeniom „YMKI” – stowarzyszenia powołanego w 1844 roku w Wielkiej Brytanii, które w Polsce popierało działalność sportową i kulturalną.
Obecnie Baza Szkoleniowo – Wypoczynkowa jest filią Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, a od lat dwudziestu szefuje na Lubogoszczy pani Maria Grzęda.